Có 1 kết quả:

do nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cháu gái ( coi giống như con gái mình ).

Một số bài thơ có sử dụng