Có 1 kết quả:

cát đán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên một loại dã thú theo truyền thuyết, giống chó sói, đầu đỏ mắt chuột, tiếng kêu như heo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại thú gần giống chó sói.