Có 1 kết quả:

thú vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung loài động vật bốn chân — Tiếng dùng để chửi mắng người xấu xa.