Có 1 kết quả:

ngọc trụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cột nhà bằng ngọc, chỉ nhà cửa sang trọng — Một tên chỉ ngón tay giữa.

Một số bài thơ có sử dụng