Có 1 kết quả:

ngọc tỷ

1/1

ngọc tỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

ngọc tỷ, ấn tín