Có 1 kết quả:

vương tường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cung nhân thời Hán Nguyên Đế, tự “Chiêu Quân” 昭君.

Một số bài thơ có sử dụng