Có 1 kết quả:

dư phan

1/1

dư phan

giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ ngọc báu ở nước Lỗ