Có 1 kết quả:

san san

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng ngọc leng keng. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Động vụ cốc dĩ từ bộ hề, Phất trì thanh chi san san” 動霧穀以徐步兮, 拂墀聲之珊珊 (Thần nữ phú 神女賦).
2. Hình dung tiếng mưa gió. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Nhất đàn kí bãi hựu nhất đàn, Châu tràng dạ tĩnh phong san san” 一彈既罷又一彈, 珠幢夜靜風珊珊 (Tì bà ca 琵琶歌).
3. Trong sáng, long lanh. ◇Trương Hiếu Tường 張孝祥: “Tình mạch mạch, lệ san san. Mai hoa âm tín cách quan san” 情脈脈, 淚珊珊. 梅花音信隔關山 (Chá cô thiên 鷓鴣天, Nguyệt địa vân hoan ý lan từ 月地雲歡意闌詞).
4. Dáng đi thướt tha, từ tốn (thường dùng để mô tả bước đi của đàn bà, con gái). ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: “Hốt hữu cổ trang phu nhân, san san lai chí ngô tiền” 忽有古裝夫人, 珊珊來至吾前 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記, Đệ tam chương) Bỗng thấy một phu nhân y phục theo lối cổ, thong dong bước tới trước mặt tôi.
5. Cao nhã, phiêu dật. ◇Viên Mai 袁枚: “San san tiên cốt thùy năng cận, Tự dữ Lâm gia khủng vị chân” 珊珊仙骨誰能近, 字與林家恐未真 (Tùy viên thi thoại 隨園詩話, Quyển nhất dẫn Thanh Kì Lệ Xuyên... 卷一引清奇麗川...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng những viên ngọc chạm vào nhau, nghe rất thanh.

Một số bài thơ có sử dụng