Có 1 kết quả:

san hô

1/1

san hô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

loài san hô

Từ điển trích dẫn

1. Một thứ động vật nhỏ ở trong bể kết tinh, hình như cành cây, đẹp như ngọc, dùng làm đồ trang sức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ động vật ở biển, kết lại với nhau như đá. San hô rất quý và đắt tiền, thường dùng làm đồ trang trí ( Corail, Corallium ).

Một số bài thơ có sử dụng