Có 1 kết quả:

trân tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu quý và mến tiếc.

Một số bài thơ có sử dụng