Có 1 kết quả:

hiện hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lộ rõ hình thể ra, để ai cũng thấy.

Một số bài thơ có sử dụng