Có 1 kết quả:

cầu tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trung tâm điểm của hình cầu (Hình học).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điểm giữa của khối cầu.