Có 1 kết quả:

cầu diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bề mặt hình cầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề mặt hình cầu.