Có 1 kết quả:

lưu cầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một quần đảo ở “Thái Bình Dương” 太平洋, thuộc Nhật Bản, nằm khoảng giữa Đài Loan và Nhật Bản (Ryukyu Islands).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một quần đảo ở phía nam Nhật Bản. Nơi đây nổi tiếng thời xưa về nghề rèn gươm đao rất tốt, rất sắc — Chỉ dao, lưỡi gươm rất sắc bén. Cung oán ngâm khúc có câu: » Giết nhau chẳng cái Lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa «.