Có 1 kết quả:

kì khôi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai thứ ngọc quý.
2. Lạ lùng và lớn lao khác thường.