Có 1 kết quả:

cầm sắt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đàn cầm và đàn sắt (nhạc khí).
2. Chỉ tiếng đàn cầm đàn sắt. § Người xưa coi là “nhã nhạc chánh thanh” 雅樂正聲.
3. Đánh đàn cầm đàn sắt. ◇Thi Kinh 詩經: “Yểu điệu thục nữ, Cầm sắt hữu chi” 窈窕淑女, 琴瑟友之 (Chu nam 周南, Quan thư 關雎) Người thục nữ u nhàn ấy, Phải đánh đàn cầm đàn sắt mà thân ái nàng.
4. Tỉ dụ vợ chồng hòa hợp. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nữ cần kiệm, hữu thuận đức, cầm sắt thậm đốc” 女勤儉, 有順德, 琴瑟甚篤 (Hồng Ngọc 紅玉) Cô gái tính cần kiệm, lại hiếu thuận, vợ chồng rất hòa hợp.
5. Tỉ dụ tình bạn bè thân thiết. ◇Trần Tử Ngang 陳子昂: “Li đường tư cầm sắt, Biệt lộ nhiễu san xuyên” 離堂思琴瑟; 別路遶山川 (Xuân dạ biệt hữu nhân 春夜別友人).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn cầm và đàn sắt, hai thứ nhạc khí thời cổ có hai âm rất hoà hợp với nhau. Chỉ sự hoà hợp vợ chồng. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Sắt cầm gượng gãy ngón đàn «.

Một số bài thơ có sử dụng