Có 1 kết quả:

cầm hạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đàn cầm và con chim hạc. Người xưa thường mang theo đàn và chim hạc, bày tỏ lòng thanh cao, liêm khiết. ◇Trịnh Cốc 鄭谷: “Phu quân thanh thả bần, Cầm hạc tối tương thân” 夫君清且貧, 琴鶴最相親 (Tặng Phú Bình Lí Tể 贈富平李宰).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn cầm và con chim hạc, hai vật tuỳ thân của người ở ẩn sống nhàn. Chỉ cuộc sống nhàn. Thơ Nguyễn Công Trứ có câu: » Cầm hạc tiêu dao đất nước này «.

Một số bài thơ có sử dụng