Có 1 kết quả:

du già

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phiên âm tiếng Phạn "yoga": Tu hành.
2. Phương pháp tu hành.
3. Một phái tu hành của Phật giáo đại thừa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức Yoga, một phép tu luyện của Bà-la-môn giáo ở đông Ấn Độ, ngưng thần nhập định mà ứng với chân lí.