Có 1 kết quả:

thuỵ điển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một quốc gia Bắc Âu, “Thụy Điển vương quốc” 瑞典王國 (tiếng Pháp: Suède). Thủ đô là “Tư đức ca nhĩ ma” 斯德哥爾摩 (Stockholm).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một quốc gia Bắc Âu ( Suède ).