Có 1 kết quả:

mã não

1/1

mã não

phồn thể

Từ điển phổ thông

đá mã não (một thứ đá quý lấy từ mỏ)

Từ điển trích dẫn

1. Một khoáng chất, do thạch anh, thạch tủy và đản bạch hỗn hợp kết tinh, có nhiều loại màu đỏ, trắng, tro, có vằn sóng, dùng làm đồ trang sức. § Còn gọi là “mã não” 碼碯, “văn thạch” 文石.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài đá quý, có vân. Nhiều màu đẹp như ngọc — Dấu ghi số. Con số. Ta gọi là Số mã.

Một số bài thơ có sử dụng