Có 1 kết quả:

bích triệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vật trở về với chủ cũ. § Cũng nói “hoàn bích quy Triệu” 完璧歸趙.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trả lại vật cũ cho chủ cũ. Xem Bích hoàn .