Có 1 kết quả:

bích hoàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngọc được trả về. § Do điển vua Triệu được trả ngọc bích.
2. Hoàn lại chủ nhân vật phẩm còn nguyên vẹn. ◎Như: “đối ư thử sự, tiểu đệ tự giác vô công, kim tương sở tặng chi vật bích hoàn, bất tình chi xử” 對於此事, 小弟自覺無功, 今將所贈之物璧還, 不情之處.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọc đã được trả về. Do điển vua Triệu được trả ngọc bích — Không lấy đồ vật của người khác.