Có 1 kết quả:

quỳnh lâu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lầu xây bằng ngọc quỳnh, tức cung điện trên mặt trăng, chỉ cung trăng. » Ra vào kim khuyết quỳnh lầu « ( Bích Câu ).

Một số bài thơ có sử dụng