Có 1 kết quả:

quỳnh lâu ngọc vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lầu gác làm bằng ngọc đẹp. ◇Tô Thức 蘇軾: “Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, Cao xứ bất thăng hàn” 我欲乘風歸去, 又恐瓊樓玉宇, 高處不勝寒 (Thủy điệu ca đầu 水調歌頭) Ta muốn cưỡi gió bay đi, Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, Trên cao kia lạnh biết bao.
2. Chỗ ở của thần tiên.
3. Cung điện ở trên mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng