Có 1 kết quả:

cam thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một loài cây nhỏ rễ có vị ngọt dùng làm thuốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây nhỏ cầm có chất ngọt dùng làm vị thuốc, cũng gọi là vị Cam thảo ( glicyrrhiza glabra ). Thơ Hồ Xuân Hương có câu: » Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, cay đắng chàng ơi thiếp nhớ vị quế chi «.

Một số bài thơ có sử dụng