Có 1 kết quả:

sinh địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất sống ( trái với Tử địa ) — Vùng đất hoang, chưa khai khẩn — Tên một vị thuốc bắc, tức củ của cây Địa hoàng.

Một số bài thơ có sử dụng