Có 1 kết quả:

sinh cơ

1/1

sinh cơ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọc da non. Kéo da non.