Có 1 kết quả:

điện trì

1/1

điện trì

giản thể

Từ điển phổ thông

pin điện