Có 1 kết quả:

điện não phụ trợ thiết kế

1/1

Từ điển phổ thông

thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD (computer aided design)