Có 1 kết quả:

dị tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mũi hình dị kì lạ.