Có 1 kết quả:

điệp vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vần thơ được lập lại. Nhiều tiếng có chung một vần.