Có 1 kết quả:

nghi đoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đầu mối khiến người ta ngờ vực.