Có 1 kết quả:

ngật đáp

1/1

ngật đáp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mụn đầu đinh

Từ điển trích dẫn

1. Đầu đanh, nhọt mọc ở trên đầu, ngoài da nổi cục sù sì.
2. Cục, hòn, búi, cuộn. ◎Như: “thổ ngật đáp” 土疙瘩 hòn đất. ◇Tây du kí 西遊記: “Hốt nhiên bán trước nhất cá thảo ngật đáp” 忽然絆著一個草疙瘩 (Đệ tam hồi) Chợt vướng vào một bụi cỏ.
3. Chỗ tắc nghẽn, vướng mắc.
4. Văn chương không được lưu loát. ◎Như: “văn chương trung hữu ta ngật đáp” 文章中有些疙瘩 trong bài văn có chút vướng mắc, không lưu loát.
5. Thắc mắc, ấm ức, băn khoăn. ◎Như: “tâm lí đích ngật đáp tảo khứ điệu liễu” 心里的疙瘩早去掉了 trong bụng đã hết thắc mắc từ lâu rồi. § Ghi chú: cũng viết 疙搭.