Có 1 kết quả:

phong điên

1/1

phong điên

giản thể

Từ điển phổ thông

điên rồ