Có 1 kết quả:

cam tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh về tiêu hóa của trẻ con, gầy gò, mặt vàng, bụng ỏng, nguyên do mật hay dạ dày bị tổn thương hoặc có trùng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh về tiêu hoá của trẻ con, ăn không tiêu, bụng lớn có giun.