Có 1 kết quả:

tì ố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dây vết bẩn — Vấy nhơ. Nhơ nhuốc.