Có 1 kết quả:

tì tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vết bẩn — Dấu nhơ. Vết xấu.