Có 1 kết quả:

bệnh nhập cao hoang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh đến lúc nguy ngập, không chữa trị được nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau yếu nguy ngập, không chữa trị được nữa.