Có 1 kết quả:

bệnh bao nhi

1/1

bệnh bao nhi

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Tục gọi người hay sinh bệnh là “bệnh bao nhi” 病包兒.