Có 1 kết quả:

bệnh xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà thương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà chữa trị đau yếu. Nhà thương.