Có 1 kết quả:

tiêu khát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh tiểu đường (đông y).