Có 1 kết quả:

ma kiểm

1/1

ma kiểm

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt rỗ