Có 1 kết quả:

á ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói ú ớ của người câm — Cũng chỉ tiếng nói ngọng nghịu nghe không rõ.