Có 1 kết quả:

phong điên

1/1

phong điên

phồn thể

Từ điển phổ thông

điên rồ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh rồ dại .

Một số bài thơ có sử dụng