Có 1 kết quả:

ôn thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần gieo rắc bệnh dịch — Kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người.

Một số bài thơ có sử dụng