Có 1 kết quả:

sang độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mụn lở — Chất mụn ở mụn nhọt.