Có 1 kết quả:

sấu nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gầy gò yếu đuối.

Một số bài thơ có sử dụng