Có 1 kết quả:

ngược mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn báng trong bụng người bị bệnh sốt rét ngã nước.