Có 1 kết quả:

điên cuồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất trí, rồ dại — Hùng hổ làm theo ý mình, không cần biết suy nghĩ gì nữa.