Có 1 kết quả:

phát hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đổ mồ hôi.